?

Log in

No account? Create an account
absental [entries|archive|friends|userinfo]
absental

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ппогляд [Jan. 5th, 2007|01:26 pm]
absental
[music |ТОМСАТ]

В моєму житті часто все вирішує погляд. Байдуже чи він мій, чи ні. Все-рівно він змінює мене як йому захочеться. Мій улюбленний - це саркастичний. Іноді досить одного погляду, але частіше треба сказати ще й палке слівце, для більшого(чи взагалі якого-небуть) ефекту.
Я пам'ятаю тільки п'ять таких поглядів, і чудово пям'ятаю зміни в мені після них.
link2 comments|post comment

погляд [Jan. 5th, 2007|01:25 pm]
absental
В моєму житті часто все вирішує погляд. Байдуже чи він мій, чи ні. Все-рівно він змінює мене як йому захочеться. Мій улюбленний - це саркастичний. Іноді досить одного погляду, але частіше треба сказати ще й палке слівце, для більшого(чи взагалі якого-небуть) ефекту.
Я пам'ятаю тільки п'ять таких поглядів, і чудово пям'ятаю зміни в мені після них.
linkpost comment

(no subject) [Aug. 28th, 2006|09:34 am]
absental
АКЦІЯ!!!
Переспи з усіма директорами Бляндамеду, та у тебе буде шанс виграти набір для перевірки ротової порожнини!!! Спішіть!!!
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]